Decizii pentru susţinerea mediului de afaceri în stare de urgenţă în Moldova thumbnail

Decizii pentru susţinerea mediului de afaceri în stare de urgenţă în Moldova

Economic

Comisia pentru Situaţii Excepţionale din R. Moldova a decis luni să instituie moratoriu, până la data de 1 iunie curent.

Acesta se impune asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, transmite medianews.md cu referire la Moldpres.

Potrivit Comisiei, în partea ce ţine de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal.Totodată, moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică până la data de 1 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

„Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat: în cadrul urmăririi penale; de Banca Naţională a Moldovei; de Curtea de Conturi a Republicii Moldova; de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare; de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei; la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte, etc.”, se indică în decizia Comisiei Naţionale pentru Situaţii Excepţionale.

De asemenea, declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se va efectua până la 25 aprilie curent.Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale, din data de 23 martie, pot fi găsite la https://bit.ly/39fPA79. Punctele 24-26 sunt decizii menite să susțină mediul de afaceri în depășirea efectelor economice generate de evoluția situației epidemiologice.

În perioada stării de urgenţă (17 martie-15 mai curent) dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.Preluat: stiri.md

Distribuie aceasta stire: